Lylyn Kyläyhdistys ry - Juupajoki

Reittikartat
Kaaponharjun luontopolkun kartta >>
Karttamerkit >>

Kuvia retkeilyreiteiltä>>

 

Kaaponharjun luontopolku
Pituus: 2km
Sijainti: Juupajoen kunta

Kaaponharjun luontopolku sijaitsee Juupajoella kantatie 58:lta Lylyn kylään käännyttäessä Orivedeltä 26 km Mäntästä 21 km Tampereelta 70 km Jyväskylästä 100 km.

Kartat: Maanmittauslaitoksen maastokartat nrot 2231 07 ja 2231 10 sekä internetissä kansalaisen karttapaikka sekä Metsähallituksen retkikartta.

Luontopolun lähtöpaikkana on kansalaissodan hautamuistomerkki, lähtöpaikalla opastetauluja alueen luonnosta ja historiasta. Kaaponharjun luontopolku on merkitty sinisellä ja opasteviitoin, polulla on kaksi levähdyspaikkaa, vanhan maantien päässä selänteen laella sekä Pajulammella, lammen rannalla myös pitkospuut ja onkipaikka.

Kaaponharju (37ha) on luokiteltu valtakunnallisessa tutkimuksessa paikallisesti arvokkaaksi alueeksi. Kapea harjunselänne erottuu selvästi ympäristöstä, kantatie 58 kulkee delta-alueen ja harjunselänteen välistä, vanha maantie selänteen laella. Kaaponharju on Juupajoen ainoa klassinen pitkittäisharjumuodostuma, harju on jääkauden sulamisvaiheen muodostuma.

Yleisin metsätyyppi alueella on kuivahko kangasmetsä, metsäkasvillisuudeltaan alue kuuluu eteläboreaaliseen vyöhykkeeseen. Luonnonmaantieteellisesti alue kuuluu Järvi-Suomeen, maisemarakenteeltaan kaakkoisen järvialueen ja koillisen vuorimaan rajoille. Korkein kohta on Venäläisvuori 232 m. Aluella on runsaasti suoalueita jotka kuuluvat Sisä-Suomen keidassuoalueeseen, keidassuon keskusta rämettä ja rahkasammalsuota sekä reuna-alueet nevaa tai lettoa.

Alueen eläimistö on tyypillinen havumetsävyöhykkeen lajisto, lintu ja nisäkäslajisto on runsas, hirvi ja ilves ovat alueen tyypillisiä alkuperäisasukkeja, karhuja sekä susia on myös tavattu. Istutuksista ovat levinneet valkohäntäpeura ja metsäkauris. Muuta pienempää alkuperäislajistoa ovat kettu, mäyrä, näätä, kärppä, orava, metsäjänis, metsähiiri, metsämyyrä sekä päästäiset, myös liito-orava havaintoja on tehty. Muualta levinneitä lajeja ovat rusakko, kenttämyyrä ja maamyyrä, turkistarhoista levinneitä karkulaisia ovat supikoira ja villiminkit. Yleisimpiä lintulajeja ovat peippo, pajulintu, metsäkirvinen, rastaat ja tiaiset, isommista lajeista kalasääski, haukka, kurki, joutsen, huuhkaja. Harvinaisempia lajeja ovat mm. metso, pohjantikka, töyhtötiainen myös kuukkeli havainto on tehty. Yleisimpiä kalalajeja ovat ahven, hauki, lahna, made ja särkikalat.

Alueen kasvilajistoon kuuluvat mm. marjoista iso ja pikkukarpalo, mustikka, juolukka, puolukka sekä puolukan kaltainen sianpuolukka myös lakkaa saattaa tavata. Kesäkuun alussa kukkiva suopursu alueen tyypillinen asukki myös suokukkaa tapaa ja se kukkii suopursun tapaan alkukesästä. Pajulammen rannalta tapaa ulpukkaa ja raatetta, sarakasveja tapaa myös suolampien reunuksilta mm. mutasara, riippasara, jouhisara, pullosara sekä valkopiirtoheinä. Myös kolmatta koivulajia eli vaivaiskoivua tapaa suolampien läheisyydestä, alueelta tapaa pyöreälehtikihokkia, joka on maamme yleisin lihansyöjäkasvi, mutta sitä voi tavata myös hiekkakuopan pohjalta, yleisimmin sen löytää rahkasuolta.

Uutiset

4.12.2017
Bussikuljetus 17.12. Kauneimmat joululaulut tilaisuuteen Juupajoen kirkolle. Lähtö kylätuvalta klo. 17:00. Ilmottautumiset 10.12. mennessä 0400-631440/Leo

5.11.2017
Kyläyhdistyksen syyskokous & pikkujoulut 26.11. klo 16:00 Kylätuvalla
Lue lisää >>

5.11.2017
Naistenilta Kylätuvalla 21.11. klo 18.00

4.9.2017
AAMUKAHVIT kylätuvalla tiistaisin ja torstaisin
klo 9 - 11.
Lue lisää >>